هاست ایران

هاست 10 گیگ 9 موجود است

پهنای باند
SSL رایگان
همراه با پشتیبانی
دیتاسنتر پارس آنلاین برج میلاد
اف تی پی اکانت
ایمیل اکانت
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک و Addon دومین نامحدود
امکان انتخاب ورژن Php توسط کاربر - LiteSpeed

هاست 5 گیگ 8 موجود است

پهنای باند
SSL رایگان
همراه با پشتیبانی
دیتاسنتر پارس آنلاین برج میلاد
اف تی پی اکانت
ایمیل اکانت
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک و Addon دومین نامحدود
امکان انتخاب ورژن Php توسط کاربر - LiteSpeed

هاست 3 گیگ 5 موجود است

پهنای باند
SSL رایگان
همراه با پشتیبانی
دیتاسنتر پارس آنلاین برج میلاد
اف تی پی اکانت
ایمیل اکانت
دیتابیس نامحدود
ساب دومین نامحدود
پارک و Addon دومین نامحدود
امکان انتخاب ورژن Php توسط کاربر - LiteSpeed